Nibio's database for langsiktige feltforsøk i skog

Søke i databasen.
Ved å velge et fylke får man opp alle forsøksfelt i det aktuelle fylket. Man kan snevre inn søket ved å definere f.eks forsøkstype, hovedtreslag i forsøksfeltet, høyde over havet, anleggsår eller siste revisjon. Ved å taste inn feltnr kan man hente ett spesielt forsøksfelt. Man kan også, ved å velge kommunenavn, få opp forsøksfelt i den aktuelle kommunen, uten å definere fylke.

Fylke      Kommune      Forsøkstype

Hovedtreslag Tabell med treslagsnavn - Vitenskapelig/Norsk/Engelsk

Feltnr * for feltnr under 1000,bruk en, to eller tre "0" (f eks 0007, 0099 eller 0999).

Høyde over havet >= m og/eller <= m

Forsøksfelt anlagt etter år og/eller før år

Forsøksfelt med siste revisjon(måling) = år


Forsøksfelt fordelt på forsøkstype    Tabell

Forsøksfelt fordelt på fylke    Tabell