Skogkalkulatorer

Bonitering og produksjonsevne

Kalkulatoren estimerer høydebonitet og produksjonsevne for skog av jevn alder.

Treslagsskifte (konvertering av treslag)

Kalkulatoren viser hvilken H40-bonitet ulike treslag vil få ved et eventuelt treslagsskifte.

Volumberegning (kubering) av enkelttrær

Kalkulatoren beregner volum med bark, i liter.

Volumberegning (kubering) av bestand

Kalkulatoren beregner bestandsvolum i kubikkmeter per hektar for noen treslag.

Laste ned verktøy (excel) for oppdaterte skogproduksjonstabeller

Kalkulatoren estimerer bestandsutviklingen for hele omløpstiden med og uten tynning.
NIBIO - Divisjon for skog og utmark - Avdeling Landsskog-takseringen